• Current
best joomla slideshow

 

Quality Youth

Na jarenlang observeren en onderzoeken vanuit het onderwijs, projecten en vrijwilligersfuncties ben ik tot de conclusie gekomen dat je Sport, Wetenschap en Kunst aan alle jeugd kan aanbieden. Het maakt niet uit wat het niveau is of uit welke laag van de maatschappij zij komen. Het is de manier van aanbieden  wat een  grote rol speelt.

Quality Youth kijkt naar de mogelijkheden en uitdagingen van de jongeren zodat deze zelfstandig in deze maatschappij kan functioneren. Een aantal van die jongeren heeft een duwtje in de rug nodig op dit terrein. Wij zullen ondersteuning bieden i.s.m. overige bedrijven, organisaties, instellingen en overheden. Quality Youth is ervan overtuigd dat hoe meer de intrinsieke motivatie wordt ‘opgewaardeerd’ hoe meer de persoon op eigen manier een  bijdrage kan leveren in de kenniseconomie.

Wat maakt onze instelling zo uniek?
• Behalve groepslessen bieden wij ook individuele aandacht, dit houdt in één op één begeleiding van de jongere.
• We hanteren een kleinschalige werkwijze.
• We duiden op resultaatgericht werken.
• De eis naar de jongeren is om het maximale eruit te halen.
• We leggen de lat hoog om kwaliteit te garanderen en zo terugval te voorkomen.

Visie
Jongeren een plek geven, daarnaast in contact brengen met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Dit geschiedt vanuit verschillende gebieden zoals kunst, muziek, theater, dans, sport, wetenschap en architectuur.

Doelgroep
Het is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar.

Doel
Coachen en managen van jongeren op het vlak van Kunst, Sport en Wetenschap. Deze kennis aanbieden zodat jongeren hun mogelijkheden zien en bewust worden van eigen kunnen.