onze visie

Wij kijken naar de mogelijkheden

Quality Youth kijkt naar de mogelijkheden en uitdagingen van de jongeren zodat deze zelfstandig in deze maatschappij kan functioneren. Een aantal van die jongeren heeft een duwtje in de rug nodig op dit terrein. Wij zullen ondersteuning bieden i.s.m. overige bedrijven, organisaties, instellingen en overheden. Quality Youth is ervan overtuigd dat hoe meer de intrinsieke motivatie wordt ‘opgewaardeerd’ hoe meer de persoon op eigen manier een bijdrage kan leveren in de kenniseconomie.

Wat maakt ons zo uniek?

Na jarenlang observeren en onderzoeken vanuit het onderwijs, projecten en vrijwilligersfuncties ben ik tot de conclusie gekomen dat je Sport, Wetenschap en Kunst aan alle jeugd kan aanbieden. Het maakt niet uit wat het niveau is of uit welke laag van de maatschappij zij komen. Het is de manier van aanbieden wat een grote rol speelt.

Quality Youth Nederland
Visie

Jongeren een plek geven, daarnaast in contact brengen met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Dit geschiedt vanuit verschillende gebieden zoals kunst, muziek, theater, dans, sport, wetenschap en architectuur.

Doelgroep

Het is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar.

Doel

Coachen en managen van jongeren op het vlak van Kunst, Sport en Wetenschap. Deze kennis aanbieden zodat jongeren hun mogelijkheden zien en bewust worden van eigen kunnen.

Projecten

Bekijk onze referenties & projecten. Projecten